سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الدار صداقت پرست – تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
ابوالفضل غیاثوند – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد

چکیده:

در حالیکه امروزه همگان از ارتباطات متقابل دیجیتالی در سرتاسر جهان اطلاع و با آن سروکار دارند، ولی از پویایی هایکلان آن آگاهی کافی ندارند. مجمع جهانی اقتصاد به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در جهان به تبیین این پویایی ها ومخاطرات آن ها پرداخته و تحت عنوان وضعیت فراراتباطی از آن نام می برد. وضعیتی که در عین داشتن فواید بیشماربرای توسعه جهان مخاطرات بسیاری را نیز در دامان خود داشته و دارد. برای مقابله با مخاطرات این وضعیت جدید،رویکرد تاب آورانه که گستره ان به حوزه های مختلف نیز می رسد مورد تاکید قرار گرفته است. این مطالعه ضمن تشریحوضعیت فراارتباطی که آینده جهان به سوی آن می تازد، مخاطرات این وضعیت را تبیین و راه کارهای مورد بحث درجهان را برای مقابله با آن ها در بستر رویکرد تاب آوری معرفی می نماید.