سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فرتوک زاده – دکتری مدیریت – سیستم ها – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامرضا توکلی – دانشجوی دکتری مدیریت – تحقیق در عملیات – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدل EFQM به عنوان مدل تعالی مقبولیت فوق العاده ای پیدا کرده و در دستور کار بسیاری از سازمانهای کشورمان قرار گرفته است . اما نکته ای که کمتر به آن توجه می شود ، این است که مدل EFQM مدل اندازه گیری میزان تعالی است و نه موتور تعالی در سازمان . آنچه که از ارزیابی با مدل EFQM حاصل می شود ، زمینه های بهبود است که باید وارد موتور تعالی شود . سازمانهایی که در فقدان موتور اصلی تعالی ، به خود ارزیابی می پردازند، غالباً پس از مدتی احساس می کنند که به نتایج مورد انتظارشان دست نمی یابند . به همین دلیل ما مصمم شدیم تا نسبت به تطبیق مدل تعالی EFQM با شرایط حاکم بر وزارت دفاع به طراحی مدل تعالی وزارت دفاع ) ) DQA بپردازیم . ما در این مقاله قصد داریم تجربه وزارت دفاع را در استفاده از این مدل تعالی با تمرکز بر دغدغه ها ، چالش ها وراه حل های پیشن هادی بیان نماییم .