سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نگین دانشپور – آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد عبدالله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا آیت الله زاده شیرازی – آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انبار داده ها به عنوان منبع داده ای جهت پردازش درخواستهای تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرد . به این منظور، به روزرسانی داده ها در مقاطع مختلف همواره از مسائل مورد توجه در این نوع سیستم ها می باشد . روشهای مختلفی برای به روزرسانی داده در انبار داده ها ارائه شده اند . در این روشها، لزوما اطلاعات بروز در گزارش گیریها ارائه نمی شود . در این مقاله به روزرسانی داده در انبار داده ها مورد بررسی قرارگرفته و روشی جدید برای انجام آن ارائه میشود . هدف اصلی، به روزرسانی داده در انبارداده ها به نحوی است که همواره اطلاعات بروز در گزارش گیریها ارائه شود . در این مقاله روشهای متفاوت در شرایط متنوع بصورت پروتکل ارتباطی بین پایگاه داده و انبار داده ها ارائه شده است . پس از انجام آزمایشات ملاحظه می گردد که بسته به شرایطمتفاوت از روشهای مختلف به منظور به روزرسانی داده می توان استفاده نمود . به این منظور برنامه های کاربردی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : برنامه هایی که باید همواره بروز باشند که در آنها روش برخط توصیه می شود، برنامه هایی که در زمانهای خاصی گزارش گیری می شوند که در آنها روش استفاده از زمان و درخواست توصیه می شود و برنامه هایی که در آنها تغییرات، بسیار کند است که در آتها روش برخط توصیه می شود . نتیجه سه بعد موثر در به روزرسانی داده به عنوان نتیجه این تحقیق ارائه گردیده است که آزمایشات لازم بر روی یک محیط آزمایشی تهیه شده، چگونگی اثرات و مقایسه بین آنها را نشان خواهد داد .