سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ضیا الدین الماسی – کارشناس برنامه ریزی و بودجه کشوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده:

طرح مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک در سال ۱۳۷۷ با مشارکت معاونت ابخیزداری وزارت جهاد کشاورزی وقت وزارت کشاورزی وقت، سازمان برنامه و بودجه وقت و برنامه عمران ملل متحد د رحوزه ابخیز حبله رود واقع در استانهای تهران و سمنان در چهار حوزه از جمله ابخیزداری تعریف شد یکی از اصلی ترین اهداف این طرح پیاده سازی رهیافت مشارکت مدارانه درمدیریت منابع اب و خاک و ابخیزداری به عنوان یک پروژه پیشتاز به منظور کسب تجربه و بومی سازی این رهیافت در کشور بود روشهای مهندسی سازه ای و غیرسازه ای و د رکنار آن توجیه و اموزش جامعه محلی روشهای شناخته شده و متداول ابخیزداری درکشور بشمار می امدند. تا آن زمان عمده اهداف جلب مشارکت در طرحهای ابخیزداری بجز یکی دو تجربه محدود استفاده از نیروی انسانی ارزان و ایجاد انگیزه در حفظ و نگهداری سازه های ابی خاکی بود طرح حبله رود مفهوم دیگری از مشارکت را درایران معرفی کرد و بسط داد این مفهوم برپایه مزایای زیر بنا نهاده شد. بهره گیری از دانش بومی بهره گیری از اطلاعات محلی، شفافیت در چرخه تصمیم گیری