سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

کتایون جهانگیری – دستیار دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ای
فربد عبادی فرآذر – دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

بلایا چه از نظرنوع طبیعی (Natural) و چه از نظر نوع انسان ساخت (man-made) آن ممکن است در هر زمان یا مکانی روی دهند. هیچ کشوری از رخداد بلایا ایمن نیست. کشور ما ایران نیز به واسطه ویژگی های ژئوپلتیکی، وسهت، رشد جمعیت و قرار گرفتن در کمربند زلزله، شرایط خاص جوی (احتمال وقوع سیل و خشکسالی) درزمره کشورهای آسیب پذیر در مقابل بلایا طبقه بندی شده است. بیشترین میزان مرگ و میر به دلیل وقوع زمین لرزه در جهان به نام کشور ما ثبت شده است. بررسی سوانح و بلایای رخ داده در کشورمان نشانگر آن است که درمواجهه با بلایا مکانیسم های قبلی موثر مبوده و برای کاهش خسارات مالی و جانی باید با استراتژی های جدیدی به رویارویی بااین مشکلات رفت.
برای مدیریت کارامد و اثر بخش بلایا، به یک رویکرد (approach) چندسازمانی multi institutional نیاز است. برای ایجاد چنین رویکردی، ما ناگزیر به ایجادشبکهارتباطی یا Networkingهستیم.
Networking یا شبکه ارتباطی در واقع تشکیل یک ائتلاف برای تقویت و استفاده بهینه منابع در دسترس است.
در این مطالعه برآنیم که با مزایای ایجادشبکه ارتباطی از جمله کمک به تحلیل فهرست اموال و دارایی ها از منابع موجود، اطلاع رسانی در خصوص فهرست اموال به اعضای شبکه ارتباطی، کاربرد بهینه منابع، ایجاد یک سیستم دو سویه (two-way-system) بجای یک سیستم یک سویه، توجه به شبکه بعنوان یک رویکرد سیستماتیک آشنا شویم.
این پژوهش به شیوه مروری و با بهره گیری از منابع اینترنتی، مستندات موجود و بررسی متون انجام پذیرفته است. برای ایجاد شبکه ارتباطی شروطیلازم است که هر یک از این شروطخود دارای پیش شرط هایی هستند از جمله می توان از تعیین روندهای اجرایی و عملیاتی استاندارد (SOPs).تخصیص منابع، تعیین وظایف، انجام آموزش، انجام مانور و استفاده از شبیه سازی، ایجاد حساسیت در مردم و آموزش همگانی، ایجاد کارایی و اثر بخشی در سیستم ارتباطی نام برد. هر یک از موارد فوق حود از اجزای متعددی تشکیل شده است که در اصل مقاله به تفصیل به آن اشاره شده است.
وقوع بلایا با وقوع ناگهانی، گستره وسیع اسیب ها، از دست رفتن زندگی و ایجاد خسارات وسیع مالی و جانی، قطع راه های ارتباطی و ایجادوضعیت فوق العاده مشخصمی شوند. مدیریت اثر بخش در امدادرسانی به توان پیش بینی رخداد بلا قبل از وقوعانف شناسایی مشکلات و نیازها بستگی دارد. علاوه بر آن باید با رویکرد سیستماتیک فرموله شده و بر حسب شرایط مختلف، تطبیق داده شود. آمادگی در برابر بلایا باید در دراز مدت انجام گیرد. این امر از طریق انجام تحلیل وضعیت ، برنامه ریزی عملیاتی، آموزش و ایجاد networking در سطوح مختلف سازمان های ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی صورت می گیرد. ایجاد شبکه ارتباطی درکشور در حال توسعه ای همچون ایران، سبب افزایش قابلیت ها و توانمندسازی سیستم های موجود، بهینه کردن بروندادها و فزونی کارایی می گردد.
ایجاد شبکه ارتباطی یکی از مهمترین اقداماتی است که به کمک آن سازمان ها، موسسات و بیمارستانهای مشارکت کننده می توانند با ایجاد ارتباطی ارزشمند در دستیابی به هدف اصلی برنامه ریزی مقابله با بلایا یعنی نجات جان بیشترین تعداد انسان ها با تدارک بهترین تسهیلات و صحیحترین اقدامات در حداقل مزان ممکن با یکدیگر تشریک مساعی کنند.