سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد قهری صارمی – کارشناس مهندسی صنایع و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات،
احسان منصوری – کارشناس مهندسی صنایع و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات،

چکیده:

با بوقوع پیوستن پیشرفتهای چشمگیر خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان و افزایش بیش از پیش فشار نیروهای رقابتی پورتر بر سازمان های رقیب در یک بازار، اهمیت ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. در این میان در سالهای اخیر زنجیره تأمین به عنوان یکی از مهمترین حربههای اساسی در بازار رقابت جهت خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها مورد توجه خاص قرار گرفته است. در ارتباط با زنجیره تأمین و اجزا آن تحقیقات مختلفی از رویکردهای گوناگون انجام شده است، اما یکی از رویکردهایی که اخیراً مطرح گردیده رویکرد فرآیندی در تفسیر زنجیره تأمین، اجزا و جریانهای موجود در آن میباشد که در این مقاله سعی نگارندگان بر آن است تا با استفاده از رویکرد فرآیندی زنجیره تأمین به بررسی آن، اجزا و جریانهای آن بپردازند.