سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبدالشاه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدرضا عبداللهی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

امروزه در بسیاری از سازمانهایی که موفق به اخذ استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۲۰۰۰-۹۰۰۱گردیده اند،بحث شش سیگما مطرح می گردد، اما در این سازمانها جایگاه شش سیگما، بستر پیاده سازی آن و ارتباط آن بااستاندارد ایزو مبهم است. در این مقاله سعی می شود تا با توصیف هر کدام از موارد فوق و تشابهات آنها، جایگاه آنها در سازمان مشخص گردد. در این راستا هشت اصل استاندارد ایزو مطرح شده و ارتباط شش سیگما و وجوهمشترک آن بررسی می گردد. در انتها نشان داده می شود که هر کدام از دو ابزار فوق چه نوع بهبودهایی را در سازمان ایجاد می نمایند