سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین رحمان سرشت – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
روح اله ابراهیم نژاد – دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش استراتژی) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اتخاذ استراتژی و کنترل استراتژیک در شرایط عدم اطمینان و تلاطم محیطی متفاوت ازرویکردهای سنتی در شرایط مطمئن و با ثبات است. ادارک مدیران از تلاطم محیط و نقشه ذهنی آنها، بر شکل گیری استراتژی و همچنین مکانیزم های کنترلی آنها تاثیر گذار است و چه بسا دلیل عدم موفقیت بسیاری از استراتژی ها، در ادارک نادرست از روند محیطی است. در این مقاله نتایج پژوهشی در این خصوص بر روی مدیران شرکتهای ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق چنین بیان میدارد کهادراک مدیران از محیط ایران، نشان دهنده تلاطم بالای محیطی است و در بیشتر مدیران شکل گیری استراتژی کسب و کار بر اساس پارادیم توصیفی صورت میگیرد.