سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین طرفی علیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید لقمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و

چکیده:

در گذشته چنانچه زمین تخریب می شد، انسان برای تامین غذا می توانست به مناطق دیگر نقل مکان کند ولی امروزه با افزایش جمعیت این امر غیر ممکن شده است، چون انسان با قوه ادراک خود توانسته است تمام آشیانه های محیط زیست اطراف خود را پر کند و لذا رویکرد مدیریت تلفیقی در کشاورزی که جنبه های زیست محیطی، منابع طبیعی و در رابطه با جمعیت جهان از اهمیت خاصی برخوردار است، مطرح می شود. هدف از این مقاله که از نوع توصیفی است بررسی رویکرد مدیریت تلفیقی آفات به عنوان راهی به سوی کشاورزی پایدار و در راستای دستیابی به توسعه روستایی پایدار می باشد و به همین منظور از مصاحبه، مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بهره گرفته شده است. این مطالعه در پی پاسخ به این پرسش است که «مدیریت تلفیقی آفات چه نقشی در پایداری کشاورزی دارد؟» نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که اجرای اصولی مدیریت تلفیقی آفات در کشاورزی، موجب تنوع بیشتر محصولات زراعی، کاهش خطر پذیری بازاریابی، افزایش درآمد، کارآیی بیشتر نهاده ها، تولید محصولات کشاورزی سالمتر و جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست می شود.