سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بزرگ اشرفی – استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه صنعتی شاهرود و نماینده مدیریت
علی اکبر رجبی – رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در توسعه مبتنی بر دانایی و جامعه دانش گرا، موفقیت سازمانی همچون دانشگاه به یک سیستم مدیریت خلاق، نوآور و با کیفیت نیازمند است . سیستمی که برای بهبود مستمر، توسعه پایدار و برآوردن نیازهای تمامی مراجعان و ذینفعان طراحی شده است . سیستم مدیریت کیفیت با تاکید بر هشت اصل : مشتری گرایی، رهبری، مشارکت کارکنان، نگرش فرایندی، نگرش سیستمی در مدیریت، بهبود مستمر، نگرش واقع گرایانه در تصمیم گیری و ارتباط سودمند متقابل با تامین کنندگان، می تواند تضمین کیفیت در آموزش عالی را مطمئن ویکپارچه سازد .
در راستای سیاست ها، استراتژیها و راهبردهای دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه صنعتی شاهرود به استقرار سیستم مدیریت کیفیت، بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی ، فناوری ، فرهنگی ، دانشجویی و اداری ومالی اقدام نموده و به عنوان اولین دانشگاه موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت گردیده است . در این مقاله اهداف، چگونگی و پیامدهای استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه صنعتی شاهرود مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است .