سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران رضایی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مسعود ربانی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
اسماعیل فلاح رستمی – کارشناس ارشد شرکت آکادمی توف ایران- آلمان

چکیده:

در این مقاله یک رویکرد نوین برای حل معضلات در سیستم های مدیریتی معرفی می گردد. بهبود مستمر اثربخشی در یک سیستم مدیریتی بعنوان یکی از وجوه کلیدی در نگهداری و ارتقاء سیستم های مزبور قلمداد میگردد. بهبود مستمر بعنوان یکی از اصول هشتگانه مدیریت کیفیت رخ می نمایاند و تحقق آن در قبال اثربخشی به معنای افزایش قابلیت دسترسی سازمانها در نیل به اهداف از پیش معین شده می باشد. در این مقاله با بهره گیری از مفاد استاندارد ISO9001:2000 و در چارچوب ارتقاء سیستم های مدیریتی، تکنیک نوینی که در حال حاضر در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است، معرفی میشود.تکنیک مورد نظر که با G8D معرفی شده است، قابلیت ارائه چارچوبی سیستماتیک در سازمانها به منظور شناسایی و حل معضلات در راستای بهبود مستمر را دارا میباشد.