سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صفری ممقانی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
کیوان اصغری – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، خامنه، ایران

چکیده:

انتخاب یک ترتیب منا سب برای عملگر پیوند در پرس و جوهای پایگاه داده ای یک مسئلهNP-Hardاست. استفاده ازتکنیکهای جستجوی جامع برای این مسئله مناسب نیست. در این مقاله
یک الگوریتم ژنتیکی طراحی گردیده است که کروموزومهای بکار رفته در آن بصورت آتاماتای یادگیر مهاجرت اش یاء م ی باشند . نشان داده شده است که استفاده از این الگوریتم ژنتیکی در بهبود جواب ها بسیار مؤثر می باشد و علاوه بر افزایش سرعت الگوریتم در رسیدن به جوابهای مناسب، از بدام افتادن آن در بهینه های محلی جلوگیری میکند.