سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه شیخ پور – کارشناس ارشد نرم افزار
ناصر مدیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مریم جدی – کارشناس ارشد نرم افزار

چکیده:

روند رو به رشد فناوری اطلاعات و اهمیت امنیت دارایی های اطلاعاتی در سازمان ها موجب گسترش نیازمندی سازمان ها و مدیران آنها به راه کارهای بهبودمدیریت و امنیت فناوری اطلاعات شده است معمولا مدیران سازمان ها تمایل دارند با استفاده از استانداردهایی چون ISO 17799 2ITIL ،۱ COBIT چارچوبی جهت پشتیبانی از استراتژ ی ها و سرمایه های سازمانی به وجود آورند COBIT یکی از معتبر ترین چارچوب های بین المللی در حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات است و از جمله مهمترین بندهای فناوری اطلاعات در آن مدیریت امنیت اطلاعات است از آنجایی که موارد مطرح شده در مدیریت امنیت اطلاعات در COBIT حوزه تحت پوشش استاندارد ISO/IEC 17799 نیز می باشند بهترین گزینه برای برآورده سازی مدیریت امنیت اطلاعات در زیرساخت COBIT استفادها ز استاندارد ISO/IEC 17799 می باشد