سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تورج صادقی – دکتری مدیریت، کارشناس ارشد IT ، عضو هیئت علمی دانشگاه، ایران

چکیده:

در جهان پر از تحول و تغییر امروز، اطلاعات بعنوان یک منبع کلیدی برای افزایش میزان موفقیت سازمانها از طریق ایجاد تغییر در ماهیت انجام کار و وظایف و فعالیتها مطرح شده ا ند . بر همین اساس، سازمانها بمنظور حداکثر کردن اثربخشی استراتژیک خود، بدنبال ایجاد روشهایی جهت برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی می باشند . برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک ) (SISP 2 به فرایند ایجاد یک پرتفوی ۳ برای استقرار و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی بمنظور حداکثر کردن کارایی و اثربخشی سازمان، اتلاق می شود، آنچنانکه، سازمان بتواند آسانتر به اهدافش دست پ یدا کند . ( Tan et al,1995 )
در این مقاله مشکلات اساسی SISP جهت حفظ یکپارچگی و نظم سازمانی در مواجه با تغییرات مستمر محیطی مورد بررسی قرار گرفته است : فقدان پشتیبانی از معماری فن آوری اطلاعات ۴ ، عدم توجه به موقعیت های بوجود آمده توسط IT ، استمرار SISP ، و فقدان پشتیبانی از مهندسی مجدد فرایندها . در ادامه، متدولوژی SISP یکپارچه در جهت حل این مسایل و مشکلات ارائه شدهاست .