سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تورج صادقی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
خدیجه قائم مقامی تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی ) دانشگاه آزاد

چکیده:

در جهان پراز تحول و تغییر امروز، اطلاعات به عنوان یک منبع کلیدی برای افزایش میزان موفقیت سازمانها از طریق ایجاد تغییر در ماهیت انجام کار و وظایف و فعالیتها مطرح شده اند. برهمین اساس، سازمانها به منظور حداکثر کردن اثربخشی، استراتژیک خود به دنبال ایجاد روشهایی جهت برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی می باشند. برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (SISP) به فرایند ایجاد یک پرتفوی برای استقرار و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی به منظور حداکثر کردن کارایی و اثربخشی سازمان، اتلاق می شود. آنچنان که سازمان بتواند آسان تر به اهدافش دست پیدا کند. دراین مقاله مشکلات اساسی SISP جهت حفظ یک پارچگی و نظم سازمانی درمواجه با تغییرات مستمر محیطی مورد بررسی قرار گرفته است فقدان پشتیبانی از معماری فناوری اطلاعات، عدم توجه به موقعیت های به وجود آمده توسط IT، استمرار SISP، و فقدان پشتیبانی از مهندسی مجدد فرایندها، در ادامه متدولوژی SISP، یک پارچه درجهت حل این مسایل و مشکلات ارایه شده است.