مقاله ريخت زمين ساخت و ارزيابي فعاليت گسل کوهبنان از طريق محاسبه شاخص هاي زمين ريختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ريخت زمين ساخت و ارزيابي فعاليت گسل کوهبنان از طريق محاسبه شاخص هاي زمين ريختي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل کوهبنان
مقاله شاخص هاي زمين ريخت شناسي
مقاله بازسازي آبراهه ها
مقاله قطعه بندي گسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي بافتي امير
جناب آقای / سرکار خانم: پوركرماني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاه پسندزاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانمنش فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسل کوهبنان که به عنوان يکي از گسل هاي اصلي از مجموعه گسل هاي بنيادي جنوب خاوري ايران مرکزي شناخته مي شود، با جنبش مورب لغز (راستا لغز راستگرد به همراه مولفه معکوس) مسبب بسياري از رويدادهاي لرزه اي در قسمت شمال کرمان تا جنوب خاوري استان يزد مي باشد. در طول اين گسل شواهد ريخت زمين ساختي قابل توجهي ديده مي شود که بيانگر فعاليت هاي امروزي اين گسل مي باشد.
بر پايه شواهد حرکتي، جنبشي و هندسي گسل کوهبنان به ۳۸  قطعه تقسيم گرديد. مقادير شاخص هاي زمين ريختي V , Vf , %facet , Smf به ترتيب داراي مقادير ميانگين ۱٫۰۵۸، ۸۷٫۵۷%، ۰٫۷۴۶۶، ۱٫۸۳۹۹ مي باشند. بر اساس مقادير پارامترهاي زمين ريخت شناسي محاسبه شده و ميزان فعاليت هاي زمين ساختي، اين منطقه در دسته با فعاليت هاي زمين ساختي بالا از لحاط فرازگيري تقسيم بندي مي گردد. ميزان اين فرازگيري براي منطقه مورد نظر ۳±۱ ميلي متر در سال پيشنهاد مي شود.