مقاله ريخت شناسي افسانه عاشقانه «گل بكاولي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي افسانه عاشقانه «گل بكاولي»
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلِ بکاولي
مقاله عزت اله بنگالي
مقاله داستان عاشقانه
مقاله افسانه عاميانه
مقاله ريخت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گلِ بکاولي افسانه شهزاده تاج الملوک است که پس از فراز و نشيب هاي بسيار با بکاولي ازدواج مي کند. اصل داستان هندي است که در شبه قاره از شهرت فراواني برخوردار است. اين افسانه عاشقانه را شيخ عزت الله بنگالي، متخلص به امامي براي نخستين بار در سال۱۱۳۴ از هندي به نثر فارسي درآورد. اين منظومه فارسي تاکنون در ايران معرفي و چاپ نشده است. گزارش و تحليل ما بر اساس نسخه خطي کتابخانه خصوصي صهيب ارشد در پاکستان (عکس نسخه موجود در مرکز تحقيقات ايران و پاکستان) تهيه شده که تاکنون فهرست نشده است. اين مقاله، ضمن معرفي نويسنده آن، داستان را به روش پراپ نقد و ساختاريابي مي کند و مهم ترين بن مايه هاي آن را نشان مي دهد.
در اين بررسي درمي يابيم افسانه بکاولي با اندک جابه جايي در کنش ها کاملا با خويشکاري هاي پراپ هماهنگ است. بن مايه هاي متنوع، فراوان و فشرده، تاثير افسانه هاي هندي و ايراني را بر داستان نشان مي دهد.