مقاله ريخت شناسي حکايت هاي کليله و دمنه نصراله منشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۴۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي حکايت هاي کليله و دمنه نصراله منشي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي
مقاله ساختار
مقاله حکايت
مقاله کليله و دمنه
مقاله خويشکاري
مقاله حرکت
مقاله نمودگار
مقاله پراپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي «ريخت شناسي حکايت هاي کليله و دمنه نصراله منشي» بر اساس الگوي ولاديمير پراپ ( ۱۸۹۵-۱۹۷۰م.) است. تعيين ساختار حکايت هاي کليله و دمنه، شناخت بهتر ساختار حکايت هاي هندي، درک بهتر ساختار کليله و دمنه و تشخيص ساختار حکايت هاي هندي از ايراني، از اهداف پژوهش حاضر محسوب مي شود. اهميت نثر کليله و دمنه نصراله منشي، نقش آن در پيدايش و روند نثر فني، تقليدهاي فراوان از اين اثر و مواردي از اين دست، از دلايل انتخاب اين اثر به شمار مي رود.
روش پژوهش، توصيفي است و نتايج بر اساس تکنيک تحليل محتوا، به شيوه کتابخانه اي و بر اساس روش پراپ، تجزيه و تحليل شده است. نتيجه، بيان گر اين است که پنجاه و هفت حکايت اين اثر، داراي سي و چهار خويشکاري و صد حرکت است و سادگي يا پيچيده بودن حکايت ها به ترکيب حرکت ها بستگي دارد. همچنين بررسي ها نشان مي دهد که ساختار دو حکايت اصلي باب «بازجست کار دمنه» و «زاهد و مهمان او» با حکايت هاي ديگر متفاوت است. با توجه به نبودن اين حکايت ها در پنچه تنتره و تفاوت ساختاري آن ها با کليله و دمنه، به نظر مي رسد اين داستان ها در ايران، به ترجمهي کتاب افزوده شده اند.