مقاله ريخت شناسي داستان حسنك وزير به روايت بيهقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي داستان حسنك وزير به روايت بيهقي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت شناسي
مقاله ريخت شناسي
مقاله بررسي شخصيت
مقاله نقش ويژه
مقاله بحران يا تنش
مقاله كنش و واكنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روايت شناسي (Narratology) دانشي است كه به ارزيابي ويژگي روايت مندي (Narrativity) و توصيف سازه هاي روايي مي پردازد و از ميان انواع روايت، روايت هاي داستاني داراي توالي زماني و رخداد را مورد مطالعه قرار مي دهد.
داستان حسنك وزير در تاريخ بيهقي گرچه صحت تاريخي دارد؛ اما با توجه به نوع روايت بيهقي از اين داستان و ظرايفي كه از نظر ساختاري در دل آن نهفته است و نيز اين نكته كه هر يك از قهرمان هاي داستان از حوزه كاركردهاي شخصيتي واقعي عبور كرده و گفتارها و رفتارهاي آن ها در هر لحظه و در هر جاي داستان، تعمق مخاطب را مي طلبد؛ قابليت بررسي روايي و ريخت شناسي را داراست. پشتوانه نظري اين تحقيق نظريه ريخت شناسي ولاديمير پراپ روايت شناس روس است كه ساختار قصه هاي پريان روسي را به هفت حوزه عمل و سي و يك نقش ويژه تقليل داده است. نگارنده مي كوشد، به ترتيب ذيل اصول اين نظريه را در داستان حسنك مورد بازكاوي قرار دهد: ۱- چگونگي آغاز شدن داستان ۲- آشنايي با شخصيت ها و نقش هاي موجود در داستان ۳- بررسي كاركرد و خويشكاري هر يك از اشخاص ۴- بررسي روابط علت و معلولي يا كنش ها و واكنش ها ۵- تحليلي بر ترتيب ارايه اطلاعات يا توجه به رابطه هاي زماني ميان حوادث داستان ۶- بررسي بحران يا گره تنش زا ۷- دريافت هاي پاياني از خلال روايت بيهقي