مقاله ريخت شناسي داستان پيامبران در تفسير طبري و سورآبادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي داستان پيامبران در تفسير طبري و سورآبادي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراپ
مقاله ريخت شناسي
مقاله خويشکاري
مقاله داستان پيامبران
مقاله تفسير طبري
مقاله تفسير سورآبادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي نكو عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريخت شناسي به مفهوم بررسي اجزاي سازنده قصه ها، روابط متقابل سازه ها با يکديگر و کل قصه است. پراپ معتقد است اگرچه در قصه هاي پريان شخصيت هاي متفاوت و گوناگوني ديده مي شود، اما عناصري در آنها وجود دارد که پيوسته در قصه تکرار مي شوند. او اين عناصر را خويشکاري (Function) مي نامد.
اگرچه ريخت شناسي پراپ بر روي قصه هاي پريان صورت گرفته است اما اين الگو کم و بيش در قصه هاي عاميانه و رمزي قابل انطباق است. در ادبيات، داستان پيامبران، در زمره داستان هاي رمزي قرار مي گيرد و خويشکاريهاي (همانندي ها) در آن ديده مي شود. مقاله حاضر ۲۶ مورد خويشکاري داستان پيامبران را در تفاسير طبري و سورآبادي بررسي کرده و به بيان شباهتهاي آنها پرداخته است و به اين نتيجه مي رسد که در ميان متون مقدس روابط بينامتني محکمي وجود دارد.