مقاله ريخت شناسي فضاهاي شهري با اعمال اصول پرسپكتيو مطالعه موردي: ميدان شاه و ميدان اميرچخماق در يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي فضاهاي شهري با اعمال اصول پرسپكتيو مطالعه موردي: ميدان شاه و ميدان اميرچخماق در يزد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسپكتيو
مقاله فضاي شهري
مقاله ميدان اميرچقماق
مقاله ميدان شاه
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت زاده وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميدان اميرچقماق و ميدان شاه و راسته بازار بين آنها را در يزد فضاي شهري مهمي است كه در دوره پهلوي دچار تغييراتي بنيادين شد، به طوري كه امكان بازشناسي وضعيت پيشين آن ها دشوار است. اين مطالعه براي كشف ماهيت شكلي و به تبع آن تاريخي اين فضاهاي شهري انجام شده است. در اين پژوهش روشي معرفي مي كنيم تا با بهره گيري از هندسه مناظر و مرايا بتوان پلان و نماي فضاها را از روي عكس آن ها حاصل كرد. بدين ترتيب چند سند تصويري به جامانده از وضعيت پيشين ميدان ها را معرفي و اصالت شان را بررسي مي كنيم، سپس تصوير منتخبي را با اصول معرفي شده كامل مي كنيم. تصوير كامل شده مطابق با اين اسلوب به توليد پلان و نماي فضاها مي انجامد كه خود زمينه مطالعات تاريخي ميدان هاي مورد نظر را فراهم مي آورد.
اين مطالعات از حيث نتيجه، سواي دست يازيدن به وضعيت شكلي مهم ترين فضاهاي شهري ايران- كه سال ها محل بحث و مناقشه محققان بوده- و روشن كردن واقعيت هايي از مراحل توسعه آن در دوران پهلوي اول، روش نويني در برداشت پلان و نماها از تصاوير سه بعدي عرضه مي كند.