مقاله ريخت شناسي معنايي وزن در شعر فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي معنايي وزن در شعر فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي
مقاله عناصر ساختاري
مقاله وزن
مقاله شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم « شکل اثر ادبي » که در آثار فرماليست ها اهميت زيادي پيدا کرده است، به دو پيشنهاد مهم آن ها وابسته است: ۱) هر نکته ادبي از واژه تا سخن، بايد در پيوندي که با ساير نکته ها مي يابد، بررسي گردد و شناخته شود و به اين اعتبار شناخت ساختار يا شالوده اصلي اثر، مهمترين جنبه پژوهش ادبي است. ۲) پژوهش «همزماني » ــ که سوسور مطرح کرده است ــ روش اصلي پژوهش ادبي است. اين مقاله، بر آن است تا با مبنا قرار دادن اين دو اصل و با توجه به علم ريخت شناسي و تحليل تئوري هاي فرماليستي و ساختارگرايي در اين باب، نگرشي تازه به عروض شعـري داشته باشد، چرا که ريخت شنـاسي وزن، به ما فرصت مي دهد تا شعر را با همه عناصر ساختاري شکل بيروني و نواي اندروني اش بسنجيم.
امروزه، علم عروض را  نمي توان با ميزاني معلوم و از پيش تعيين شده، اندازه گيري کرد، بلکه چون همه چيز در اکنون شعر ــ چه اکنوني که مولف خلق مي کند و چه اکنوني که خواننده مي آفريند ــ خلق مي شود، بنابراين وزن را نيز، بايد در اکنون آن جستجو کرد.
مقاله حاضر، وزن را که اصلي ترين ميزان تعيين کننده عروض شعري است، با توجه به رويکرد معناشناسي درون متني، مورد مطالعه و بررسي قرار داده و در نهايت، با پيشنهاد يک الگوي ساختاري مناسب، نمونه هايي از اشعار شاعران را، مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.