مقاله ريخت نگاري آيين هاي نمايشي بومي مردم کميجان با نگرشي ويژه بر کهن الگوي بلاگرداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: ريخت نگاري آيين هاي نمايشي بومي مردم کميجان با نگرشي ويژه بر کهن الگوي بلاگرداني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيين بلاگرداني
مقاله آيين هاي نمايشي
مقاله تئاتر مردمي
مقاله قارا ايسکيورمه
مقاله کميجان
مقاله کهن الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارف محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر مي کوشد بخشي از يافته هاي يک پيمايش انجام شده را که برگرفته از مطالعات اسنادي و ميداني نگارنده در دو شهر و ۶۷ روستاي منطقه کميجان استان مرکزي ايران طي پنج سال است، از مناظري تازه مانند ريخت نگاري آييني، خاستگاه شناسي نمايشي و بلاگرداني شرقي با رويکرد انسان شناسي آيين، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و مصاحبه با ۱۱۹ نفر از سالمندترين افراد ساکن و آگاه محلي انجام شده و با تکيه بر سابقه زيست انسان در منطقه که از هزاره سوم قبل از ميلاد مسيح تاکنون نشانه شناسي شده، به گردآوري، ثبت و ريخت نگاري چهل و هشت آيين نمايشي مردمي پرداخته است. در نهايت، از ميان يافته هاي تحقيق به بررسي يکي از کهن الگوهاي آييني نمايشي تحت عنوان «قارا ايسکيورمه» مي پردازد. نتايج حاصل از پژوهش تاييد مي کند قارا ايسکيورمه (سياه سرفه) يکي از يافته هاي اين پژوهش در زمينه بلاگرداني است و بيانگر هوش سرشار، انديشه بکر و قريحه هنرمندانه مردم روستاه هاي کميجان ايران اعم از آذري ها، فارس ها و تات ها است.