مقاله ريزازديادي گياه فلفل دلمه اي در شرايط كشت درون شيشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ريزازديادي گياه فلفل دلمه اي در شرايط كشت درون شيشه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم كننده هاي رشد گياهي
مقاله ريزازديادي
مقاله زغال فعال
مقاله كشت تك گره
مقاله فلفل دلمه اي (.Capsicum annuum L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطرشي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي كوثر
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر هورمون هاي مختلف رشد و زغال فعال بر روي ريزازديادي فلفل دلمه اي (گلد فليم) با استفاده از كشت تك گره بررسي گرديد. نتايج نشان داد اضافه نمودن زغال فعال به محيط كشت، روشي مفيد جهت رشد گياهچه ها و ريشه دار كردن آنها بوده، از طرف ديگر، مانع تشكيل كالوس در انتهاي ريزنمونه ها مي شود. همچنين نشان داده شد كه بهترين تيمار براي ريزازديادي فلفل دلمه اي، محيط كشت پايه MS حاوي ۲ ميلي گرم در ليتر BAP و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر IBA است. ريزنمونه هاي رشد کرده در محيط كشت MS حاوي ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر IBA ريشه دار شدند. ۷۰ تا ۹۰ درصد از گياهچه هاي منتقل شده به گلخانه زنده مانده، رشد نمودند.