مقاله ريز رخساره ها و محيط رسوبي سنگهاي ترياس در ناحيه اقليد (استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ريز رخساره ها و محيط رسوبي سنگهاي ترياس در ناحيه اقليد (استان فارس)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط رسوبي
مقاله ريزرخساره
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كنگازيان عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صرافت صبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، سنگ هاي ترياس زون زاگرس در منطقه اقليد فارس (روستاي نظام آباد) – با ضخامتي حدود ۳۲۴ متر- شامل سنگهاي آهکي، سنگهاي دولوميتي و سنگهاي شيلي مارني مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالعه، يک رخساره شيل مارن و ۱۳ ريزرخساره کربناته شامل: ۱-خاک قديمه ۲-مادستون سوپراتايدال ۳-آلگال مت باندستون ۴-مادستون اينترتايدال ۵-برش اينترتايدال ۶-مادستون لاگون ۷-شيل و مارن ۸-مادستون / وکستون لاگون ۹-وکستون لاگون ۱۰-وکستون / پکستون لاگون ۱۱-پکستون لاگون ۱۲-پکستون سد هاي ماسه اي ۱۳-گرينستون سد هاي ماسه اي ۱۴-مادستون درياي باز؛ تشخيص داده شد. تمامي اين ريزرخساره ها در بخش داخلي يک رمپ کربناته شکل گرفته اند. ريزرخساره هاي ۱ الي ۵ مربوط به محيط جزرومدي، ريزرخساره ها ۶ الي ۱۱ ونيز رخساره شيلي متعلق به محيط لاگون، ريز رخساره هاي ۱۲ و ۱۳ متعلق به محيط سد هاي ماسه اي و ريز رخساره ۱۴ مربوط به درياي باز هستند.