مقاله «ريشه هاي عرفاني در اساطير ايران» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۱۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: «ريشه هاي عرفاني در اساطير ايران»
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله عرفان و تصوف
مقاله زروان
مقاله ميترا
مقاله امشاسپندان
مقاله ضحاك
مقاله سوشيانت
مقاله رمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراسياب پور علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره ها گنجينه اي رمزي و قدسي براي بررسي سرچشمه معنويت گرايي و حافظه جمعي انسان ها هستند و ايران به عنوان يكي از تمدن هاي باستاني، زادگاه اسطوره هاي بزرگ و بي مانند است كه در ديگر فرهنگ ها نيز رسوخ نموده و تا به امروز عناصر هويت بخشي و فرهنگ سازي خود را حفظ كرده است. يكي از بن هاي اساطير ايراني مباني رمزي و عرفاني است. در اسطوره هاي مهر، زروان، امشاسپندان، ضحاك، سوشيانت و مانند آن عناصر عرفاني، حكمت اشراقي و طريقت باطني به چشم مي خورد و به ظهور مكتب ها و طريقت هاي مختلف معنوي انجاميده است. هنگامي كه انديشه ورزي بشر با اسطوره آغاز گرديده است، پس ريشه هاي جريان هاي معنوي و عرفاني نيز در همين اسطوره ها قابل جستجو هستند.