مقاله ريشه هاي فکري اصل تفکيک قوا، اهميت و دسته بندي نظام هاي سياسي برپايه تفکيک قوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: ريشه هاي فکري اصل تفکيک قوا، اهميت و دسته بندي نظام هاي سياسي برپايه تفکيک قوا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکيک قوا
مقاله قانون اساسي
مقاله قوه مقننه
مقاله قوه قضاييه
مقاله قوه مجريه
مقاله نظام رياستي
مقاله نظام پارلماني
مقاله نظام نيمه پارلماني – نيمه رياستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان نادعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشمندان حقوق عمومي در توجيه فلسفه تفکيک قوا آن را تضميني براي امنيت و جلوگيري از استبداد ذکر مي نمايند. به همين دليل اصل تفکيک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسي اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سياسي نهادينه شده است. خطوط اصلي نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل تفکيک قوا و با هدف جلوگيري از تمرکز قدرت و فسادهاي ناشي از آن مي باشد. در اين مقاله جهت آشنايي با نظريه هاي تفکيک قوا، ابتدا به مطالعه انديشه هاي طرح تفکيک قوا در غرب و تفکيک قوا در انديشه علماي شيعي مي پردازيم و به دنبال آن انواع تفکيک قوا و نظام هاي مبتني بر آن را ارايه مي نماييم.