مقاله ريطوريقاي علم اقتصاد در نگاه مك لاسكي: آنارشيسم روش شناختي يا پلوراليسم روش شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: ريطوريقاي علم اقتصاد در نگاه مك لاسكي: آنارشيسم روش شناختي يا پلوراليسم روش شناختي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسي علم اقتصاد
مقاله ريطوريقاي علم اقتصاد
مقاله مك لاسكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوسلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رستميان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ضمن معرفي يكي از بحث برانگيزترين رهيافت هاي دگرانديشانه در حوزه روش شناسي علم اقتصاد، به بررسي جايگاه شناختي و نظري آن در مقام يكي از شالوده هاي بحث برانگيز تحليل روش شناختي مدرن مي پردازيم. ريطوريقاي علم اقتصاد، به عنوان روش شناسي اي توصيفي، به تحليل اين نكته مي پردازد كه بازيگران عرصه علم اقتصاد با بهره گيري از چه روش ها، ابزار و دلالت هايي، سخن خود را عرضه مي دارند، از يكديگر انتقاد يا يكديگر را قانع مي كنند. ديدگاه راديكال مك لاسكي، درمقام مهم ترين معرف تحليل ريطوريقايي در روش شناسي علم اقتصاد، تا به حال چالش ها، نقدها، رديه ها و مدحيه هاي بسياري را از سوي اقتصادانان و به طور خاص متخصصان روش شناسي علم اقتصاد، به همراه داشته است. اين جستار، در پي تقرير اجمالي موضع مك لاسكي، درمقام پيشاهنگ اين رويكرد در علم اقتصاد، به دنبال تعريف جايگاه معرفت شناختي نگرش وي در متن ملاحظات نوين فلسفه علم، آن را به منزله ديدگاهي پلوراليستي و سازنده (و نه آنارشيستي و برهم زننده) در روش شناسي علم اقتصاد باز تعريف مي كند و ضرورت توجه به چنين ديدگاهي را در پرتو ايده هاي روش شناسي مدرن، به بحث مي گذارد.