مقاله رژيم غذايي بچه ماهيان شوريده ruber Otolithes در سواحل استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: رژيم غذايي بچه ماهيان شوريده ruber Otolithes در سواحل استان خوزستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اتابك نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: غفله مرمضي جاسم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مديسه سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغذيه بچه ماهيان شوريده، نمونه برداري به طور ماهيانه به مدت ۱۰ ماه از اسفند ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۶ در سواحل استان خوزستان انجام گرديد و معده ۸۲ عدد بچه ماهيان شوريده ruber Otolithes بررسي شد که ۲۳٫۱ درصد معده ها خالي و ۷۶٫۸ درصد معده ها داراي غذا بود. بيشترين درصد معده هاي خالي و در نتيجه کمترين درصد شدت تغذيه در اسفند ماه و کمترين درصد معده هاي خالي و در نتيجه بيشترين درصد شدت تغذيه در تيرماه مشاهده شد. مقدار شدت تغذيه در منطقه شرقي (بحرکان) و غربي (ليفه ـ بوسيف) مقايسه شد که مقدار شدت تغذيه در منطقه شرقي بيشتر از منطقه غربي است. در ۷۶٫۸ درصد معده هاي داراي غذا در منطقه شرقي و غربي قطعات بدن سخت پوستان، خرچنگ براکيورا، ميگوي کاريده، ماهي و در منطقه غربي بريوزوا غذاي اصلي را تشکيل مي دهند. در منطقه شرقي و غربي قطعات سخت پوستان، ميگوي کاريده، ماهي و خرچنگ براکيورا داراي بيشترين ترکيب غذايي و بيشترين اهميت نسبي اجزاي غذايي هستند. همچنين اهميت نسبي موارد غذايي در گروه هاي طولي بالا شامل شکارهاي بزرگتر از جمله ماهي، ميگو و خرچنگ، در حالي که در گروه هاي طولي پايين تر جلبک، بريوزوا، دياتومه و اسپيکول اسفنج است.