سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید کاراندیش – دانشجوی ph.D تغذیه، دانشگاه پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
آرش رشیدی – دانشجوی ph.D تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور دانشگاه علو

چکیده:

سازمانهای ملی وبین المللی مربوط به بخشهای تغذیه و تندرستی، معمولا با توجه به اهداف سازمانی خود و در سطوح مختلف راهنمایی هایی را تهیه و منتشر می کنند. بر اساس نوع کاربردد و مخاطبین مورد انتظار، می توان این گونهمطالب را به دو گروه کلی تقسیم نمود: استانداردهای تغذیه ای و راهنماهای غذایی.
در استانداردهای تغذیه ای، توصیه هایی درم.وردمقدار متناسب دریافت مواد مغذی در گروه های سنی و جنسی ارائه می شود. بسیاری ازکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه استانداردهای تغذیه ای ملی خود را تدوین و در فواصل زمانی مختلف ، تجدید نظرهای لازم را در انها به عمل می آورند. یکی از معروفترین استانداردهای تغذیه ای درجهان که برای همه کارکنان بخشهای مختلف تغذیه آشناست، (Recommended Dietary Allowances( RDA می باشد که تدوین آن در ایالات متحده امریکا بیش از نیم قرن سابقه دارد. راهنماهای غذایی در واقع ترجمه استانداردهای توصیه مواد مغذی به صورت مصرف مواد غذایی است. معمولا مخاطبین عمومی را مورد توجه قرار میدهد.یکی از اصول اساسی در ارائه راهنمای غذایی در واقع ترجمه استانداردهای توصیه مواد مغذی به صورت مصرف مواد غذایی است. معمولا مخاطبین عمومی را مورد توجه قرار میدهد. یکی ازاصول اساسی در ارائه راهنمای غذایی، گروه بندی مواد غذایی، هرم راهنمای غذایی (Food Guide Pyranide) است. در ابتدای دهه ۱۹۹۰ سازمان جهانی بهداشت دریک گزارش فنی رسمی خود توصیه های تغذیه ای با هدف پیشگیری ازبیماریهایمزمن را تحت عنوان رژیم غذایی تغذیهو پیشگیری از بیماریهای مزمن منتشر کرد. بیماریهای مزمن که درگزارش یاد شدده برای انها زمینه های تغذیه ای در نظر گرفته شده عبارتند از : بیماریهای قلبی -عروقی (بیماریهای عروق کرونر، افزایش کلسترول خون، پر فشاری خون)، سرطان (دستگاه گوارش، پسنان، رحم، پروستات) ، چاقی، دیابت نوع II، بیماریهای غیر سرطانی روده بزرگ (دیورتیکول ، هموروئید، یبوست) ، سنگهای صفراوی ، پوسیدگی دندان و استئوپروز. در این مقاله توصیه های فنی یاد شده شرح داهده شده به عنوان مطالعه موردی یافته های حاصل از طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذایی و تغذیه استان تهران که در سالهای ۱۳۷۱-۷۲ به وسیله انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد.