سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین وثوق – عضو هیات علمی دانشکده تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه بیش از هر زمان دیگری ارزش فعالیتهای بدنی و نقش آن در سلامت انسان شناخته شده است. در واقع زندگی ماشینی فعالیتهای حرکتی روز مره را بسیار کاهش داد ه است و برای جلوگیری از بروز بسیاری از بیماری ها ورزش ضروری است.
گاهی نیز یک ورزشکار فراتر از حفظ سلامتی در رشته ای خاص چنان تلاش و کوشش مستمر و پیگیری را انجام می دهدکه هدف رسیدن به مقام قهرمانی است در این شرایط تمامیعوامل در بدن فرد تغییر می کند قلب و ریه دستگاه گوارش هورمونها سیستم عصبیو به خصوص ماهیچه ها نیاز دارند باوضعیت جدید تطابق پیدا میکند هیچ استرس و فشاری همانند یک ورزش سنگینی و یا طولانی مدت روی بدن تاثیر نمی گذاردبنابراین جنبه های مختلف در انجام ورزشدر شرایط کسب مقام قهرمانی باید در نظر گرفته شوند که یکی از مهمترین آنها تغذیهوزرشکاران است زیرا همانگونه که مسئله غذا در سنین مختلف و در افراد گوناگون ویژگیهای خاص پیدا می کند بنابراین در یک ورزشکار نیز برنامه و الگویغذایی متناسب با نوع تمرین و ورزش خواهد بود.
رژیم های غذایی در زمینه ورزش و برخورداری از تناسب اندام و در مراحل پیشرفته جهت کسب قهرمانی اهمیت خاصی دارد اهمیت دادن بهغذای ورزشکارانبه قرن پنجم قبل از میلاد مسیح مربوطمی شود تمام ورزشکاران و پهلوانان یونانی از سبزیجات و غذای گیاهی استفاده می نمودند و پس از جنگ ایران و روم به تدریچ مصرف گوشت برای ورزشکاران رواج یافت. در چند سال گذشته اهمیت تغذیه ورزشکاران در سراسرجهان شناخته شد و در سال ۱۹۷۰ میلادی در سوئیس ۲۰ متخصصتغذیه از ۱۵ کشور جهان برای نخستین بار کنفرانس در این زمینه تشکیل دادند در حال حاضر رژیم غذایی ورزشکاران در مرحله تمرینات و آماده سازی ورزشکار، دوران رقابت و انجام مسابقات و دوران بازسازی بدن اهمیت خاصی که در این مقاله بدان می پردازیم.