مقاله رکورد جديد .Geranium linearilobum Dc بر اساس ساختار تشريحي و ريز ريختارشناسي گرده و بذر براي اولين بار در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رکورد جديد .Geranium linearilobum Dc بر اساس ساختار تشريحي و ريز ريختارشناسي گرده و بذر براي اولين بار در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله G. linearilobum DC؛ Geraniaceae
مقاله بيوسيستماتيک
مقاله فلور ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنصري سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: مازوجي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس شمعداني (Geranium L.) داراي ۲۲ گونه يکساله و چند ساله در ايران مي باشد که چهار گونه آن داراي ريشه غده اي مي باشد. يکي از گونه هاي غده دار (G. persicum) داراي تنوع زيادي از نظر خصوصيات برگ، گل و نحوه شکوفايي ميوه مي باشد، به طوريکه شناسايي برخي نمونه ها با مشکل مواجه شده است. نمونه هايي از گونه فوق، با استفاده از مطالعات بيوسيستماتيکي شامل ريخت شناسي، آناتومي ساقه و برگ، ريز ريختارشناسي دانه گرده و بذر با کمک ميکروسکوپ الکتروني SEM بررسي گرديد. بر اين اساس گونهG. linearilobum  به عنوان رکوردي جديد از جنس Geranium گزارش مي شود. اين گونه بر اساس داشتن برگ کليوي، بذر چند وجهي نامنظم از گونه مجاور G. persicum قابل شناسايي و منطقه پراکنش آن در نواحي کوهستاني ناحيه ايرانو – توراني مي باشد.