سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید مجدی – گروه امار دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
سیدمحمود طاهری – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین علامت ساز – گروه آمار

چکیده:

در رگرسیون معمولی خطاهای مشاهده شده یعنی اختلاف بین مقادیر مشاهده شده و براورد شده تصادفی فرض می شوند چنانچه این خطاها ناشی از ابهام در ساختار معادله رگرسیونی یا سیستم مورد مطالعه باشدآنگاه بهتر است از رگرسیون با ضرائب فازی استفاده نمود.