سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هامون کلانتری – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی تمیزی فر – گروه مواد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

افزایش تقاضای قطعات کوچک و پیچیده تیتانیمی لزوم توسعه روشی ساده و اقتصادی برای تولید این قطعات درداخل کشور را فراهم آورده است اما میل ترکیبی تیتانیم دردرجه حرارتهایبالا باعناصر و تعدادزیادی ازترکیبات تولید یک قطعه صنعتی تیتانیمی رادرتمامی روشهای ممکن با مشکل روبرو می سازد ازطرف دیگر تولید یک قطعه تیتانیمی بامسائل علمی – عملی و اقتصادی متعددی مرتبط می باشد درحالیکه این مشکلات دربکارگیری فلزات معمولی کمتر مطرح میگردد چون تولید قطعات پیچیده فلزی و یا تولید قطعات درتعداد زیاد ریخته گری را دریکی ازروشهای اقتصادی تولید قطعات ساخته است لذا طی پنجاه سال اخیر تلاش زیادی جهت بکارگیری روش ریخته گری درتولید قطعات تیتانیمی انجام گرفته است دراین تحقیق مراحل مختلف جهت ساخت قطعات تیتانیمی به روش ریخته گری دقیق تحت نیروی گریز ازمرکز تشریح شدها ست و کلیه پارامترهای موثر برفرایند ازقبیل درجه حرارت فوق ذوب درجه حرارت پیش گرم قالب سرامیکی اثرشتاب زاویه ای و دیگر عوامل موثر تحت بررسی قرارگرفته اند