سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد ادیب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

منطقه موردمطالعه درجنوب شرق یزد ازلحاظ ریخت زمین ساخت دارای ویژگیهای خاصی است باتعیین شاخص گرادیان رودخانه سینوزیتی جبهه کوهستان ونرخ تغییر شکل پیرامون گسلهای کوهبنان بهاباد لکرکره انارورفسنجان توان بالقوه این گسلها درخصوص حرکت دراینده و لرزه زایی محاسبه و اهمیت این گسلها موردتایید قرارگرفت ازلحاظ لرزه خیزی و باعنایت به مطالعات اماری اززمین لرزه های اتفاق افتاده درگستره ناحیه و مطالعه تحلیلی براساس تراکم و فعالیت گسلها درمنطقه دوپهنه لرزه ای تقریبا مجزا: پهنه لرزه ای طبس – لکرکره با شتاب و شدت بالا و پهنه لرزه ای با شدت و شتاب متوسط پیرامون گسلهای اصلی و کواترنری قابل شناسایی و تفکیک است لذا شرقی ترین قسمت ناحیه ازپتانسیل لرزه ای بیشتری برخوردار است