سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – دانشجوی دکتری آبشناسی
عزت اله رئیسی – استاد بخش علوم زمین
عبداله مرادی – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

در حدود ۲۰۰ گنبد نمکی در جنوب کوههای زاگرس و خلیج فارس وجود دارد در بعضی مناطق گنبدهای نمکی در تماس مستقیم با آبخوانهای کارستی قرار گرفته و درنتیجه کیفیت آب آنها را کاهش میدهند مطالعه میزان توسعه کارست بخصوص در مناطقی که مطالعات کافی صورت نگرفته اولین قدم در شناخت رفتار هیدروژئولوژیکی گنبدهای نمکی می باشد.