سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اکبری بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
ایرج مغفوری مقدم – دکترای چینه و فسیل شناسی
داریوش باغبانی – دکترای چینه و فسیل شناسی
علی رحمانی – کارشناسی ارشد فسیل و چینه شناسی

چکیده:

دراین مقاله میکروفاسیس سازند آسماری با ضخامت ۶۳۲ متر درچاه شماره ۲۵ میدان نفتی گچساران مورد مطالعه قرار گرفته است. مرز زیرین سازند آسماری دراین چاه با سازند شیلی پابده تدریجی بوده و مرز بالایی ان سازند تبخیری گچساران می باشد. لیتولوژی این سازند عمدتا سنگ آ]ک سنگ آهک دولومیتی ودولومیت است پس از مطالعه ۲۲۰۰ مقطع نازک میکروسکوپی در مجموع ۱۰ میکروفاسیس کربناته شامل ۳ میکروفاسیس کم عمق دریای باز ، ۱ میکروفاسیس سد (بار) ۳ میکروفاسیس لاگون محدود شده و ۳ میکروفاسیس لاگون شناسایی شد.