سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد شفاعی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس
فاطمه سعیدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس
امیرحسین پاک سرشت – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دان
حسن شیرازی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دان

چکیده:

جوشکاری مقاومتی نقطه ای (RSW) نقش مهمی در مونتاژ قطعات اتومبیل و گسترش مصرف ورق های گالوانیزه دارد. همگام با گسترش استفاده از ورق های پوشش داده شده خصوصا ورق های گالوانیزه عمر الکترودهای جوش مورد توجه قرار گرفته است.
در این تحقیق، بررسی بر روی الکترودهای استفاده نشده و مصرفی انجام گرفته که شامل متالوگرافی و مشاهده ساختار توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی، ماکرو و میکروسختی بوده است. بررسیها نشان می دهد که سختی نمونه های استفاده شده در نوک الکترودها (محل جوشکاری) نسبت به سایر مناطق پایینتر بوده و همچنین تصویر متا لوگرافی نشان می دهد دانه ها در این مناطق از حالت کشیده و ستونی به هم محور تغییر یافته است. همچنین نفوذ روی و تشکیل آلیاژ برنج در نقطه اتصال موجب افزایش مقاومت الکترود و گرم شدن اضافی و در نتیجه تغییرشکل سریع و کاهش عمر الکترود می گردد.