سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

میر فیض فلاح شمس – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
مهدی رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

چکیده:

صکوک ابزاری برای تامین مالی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بنگاه های اقتصادی از طریق تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی های داخل ترازنامه است. در این مقاله با توجه به اهمیت صکوک به عنوان یک ابزار تامین مالی و سرمایه گذاری، ابتدا ساختار کلی صکوک معرفی شده و سپس مهم ترین ریسک هایی که این ابزار با آن مواجه شناسایی گردید و از طریق بررسی کتابخانه ای قردادهای فقهی و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج کشور و همچنین از طریق اخذ نظر برخی از کارشناسان اقتصاد اسلامی کوشیده ایم ابزارهای مناسبی برای مصون سازی ریسک اوراق صکوک مطابق با موازین شرع اسلام پیشنهاد شود. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد که اختیار معامله ترکیب شده با صکوک ابزاری است که با قوانین شرع مقدس اسلام سازگار است و ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک این اوراق محسوب می شود. افزون بر این، با توجه به موازین شرعی می توان از سوآپ صکوک به عنوان ابزاری جهت معاوضه انواع صکوک استفاده کرد.