سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان پایندان – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل میرباقری – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دیر زمانی است که بشر به دنبال راههایی است تا خطرات وریسک هایی را که نوع بشر و کارهای تجاری در معرض آن قرار دارند را تحت کنترل در آورد، در حالی که از ظهور مدیریت ریسک بعنوان یک موضوع مشخص و بازوی یک مدیر عملی چند دهه بیشتر نمیگذرد . در این مقاله ریسک ، هم مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و هم با استفاده از شیوه های مختلف مهار، تحت کنترل و نظارت در میآید و فعالیت مدیر ریسک به طور اساسی محدود میشود به درمان و رفع خطرات یا ریسکهایی که در لغت به آنها ریسک محض گفته میشود .
در واقع هدف مدیریت ریسک ارائه یک شیوه علمی و منطقی در مقابل مشکلات است که به تحقیق کنندگان قدرت میدهد تا پاسخ و راه حل بهتری برای آنها پیدا نماید .
رشد و پیشرفت در زمینه های مختلف اقتصادی ، شرکتهای تولیدکننده را مجبور نموده که برای حفظ منافع شرکت و نگهداری روند فعالیت و بالاخره موجودیت برای مقابله با خطراتی که حیات آنها را در مقابل نیل به اهداف خود تهدید مینماید ، برخورد جدی نمایند