سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس نظری –

چکیده:

اصولا" درهرجامعه ای اعم از کوچک یا بزرگ ، پیشرفته یا در حال توسعه ، انجام هرگونه اقدامی و عملی همراه با ریسک است یا به عبارت دیگر انجام هیچ کاری بدون ریسک نمی باشد.
بطور کلی ریسک حاصل عدم اطمینان یا عدم قطعیت در هر عملی است . مخاطرات و عدم قطعیت از عوامل اصلی ایجاد ریسک هستند . مسلما" عدم قطعیت درانجام پروژه های بزرگ و فعالیت گسترده مانند ساخت خطو ط ریلی و مترو در هر جامعه ای بیشتر می باشد . در پروژه های عمرانی مانند :تونلها ، احداث ایستگاهها ، خطوط ریلی شهری و بین شهری ، مجتمع های مسکونی و تجاری در قلب این خطوط ، موضوع ریسک جدی است و لازم است ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
ریسک بیان کننده احتمال از دست دادن یا بدست آوردن صرفه اقتصادی ، وقوع خطر فیزیکی ، خسارت یا تعلل در انجام کاری به عنوان نتیجه منطقی عدم قطعیت مرتبط با یکسری اعمال خاص است .بطور مثال پروژه های ساخت و ساز خطوط حمل و نقل ریلی بویژه مترو در دستیابی به اهداف زمانی ، هزینه ای و کیفی مو رد نظر با مشکلات و شکستها و ریسکهای خاص خود مواجه بوده اند . سیستم حمل و نقل شهری (که شبکه حمل و نقل ریلی به عنوان زیر شاخه ای از آن محسوب می گردد )، از اجزإ مختلف تشکیل شده است که یک جزء می تواند قابل توجه بوده و بردیگر اجزا و برانسانها تاثیر گذار باشد . تمام این اجزاء دارای ریسک می باشند . بعضی از این ریسکها مستقل و برخی دیگر وابسته هستند . مدیریت حمل و نقل شهری ، مدیریتی ا ست که برای تک تک اجزاء ریسکهای مربوطه رابشناسد و بر آنها مدیریت نماید. بنابراین شناخت انواع ریسک ، کسب اطلاعات درمورد آنها ، ارزیابی اطلاعات درخصوص دست یافتن به پیامدهای آنها، تصمیم سازی و تصمیم گیری در واقع همان مدیریت ریسک است.