سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیئت علمیدانشگاه شیخ بهایی
فریناز کافی – کارشناس مدیریت

چکیده:

این مقاله در پی بیان سیر پژوهشی در مورد ریسک و مدیریت زنجیره تامین و جایگاه این دو در ادبیات موضوع می باشد . در ادبیات ریسک به ویژه در زمینه کاربرد رویکرد کیفی در مقابل رویکرد کمی ابهامات زیادی وجود دارد که این امر لزوم شناخت و تمایز این دو رویکرد توسط افرادی که به دنبال رهیافت های تئوری و مدیریت ریسک برای زنجیره تامین هستند را نشان می دهد . به علاوه این مقاله بیان می دارد که تئوری ها و مدل های پیشنهادی ریسک زنجیره تامین در مراحل اولیه خود بوده و نیاز به آزمایش تجربی دارند .
مقاله با کنار هم قرار دادن ادبیات ریسک بطورکلی و ریسک زنجیره تامین، موضوعات و سوالات تحقیقاتی را مشخص می کند که نیاز به استفاده از مدیریت ریسک را در زنجیره تامین نشان می دهد.در ادامه مدلی برای مدیریت زنجیره تامین بر مبنای ترکیب تئوری ها ونتایج تجربی وسیع مدیریت ریسک همراه با نیازها و شیوه های مدیریت زنجیره تامین پیشنهاد می گردد