سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرازه ارقامی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشجو در مقطع دکتری بهداشت ح

چکیده:

با توجه به رهنمودهای پیشنهاد شده از سوی دفتر بین المللی کار مهم ترین اصلی در پیشبرد اهداف ایمنی معادن در هزاره سوم میلادی، تمرکز بر فرهنگ ایمنی است. یکی از پایه های اصلی در ارتقا فرهنگ ایمنی، توجه به سطح ریسک پذیری کارکنان است. برخی مدلهای روانشناختی مانند مدل پردازش اطلاعات به درک این موضوع یاری رسانده اند. هم چنین، مطالعات گوناگون موجب تبلور نظریه های ارزشمند درباره ی پذیرش ریسک شده است مهم ترین آنها نظریه ی «ارجحیت ابراز شده» و نظریه ی «هموستازی» است. در این مدل ها روند پذیرش ریسک و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند منجر به یافتن نتایج کاربردی در زمینه ی ارتقا فرهنگ ایمنی شود.
در این مقاله، افزون بر تشریح نظریه های نام برده، حادثه ی معدن ذغال سنگ وستیر (Westray-1992) در کانادا مرور خواهدشد و این حادثه از نظر عوامل موثر بر سطح ریسک پذیری کارگران تحلیل می شود.