سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ریاحی –
محمدرضا اثنی عشری –

چکیده:

دراین مقاله به منظور شناسائی مشکلات اصلی عملکردسیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیک به شرح مختصری ازآن پرداخته آنگاه این نوع سیستم ازنظر کاربردی مورد تحقیق وارزیابی قرار گرفته و معایب ومشکلات سیستم مذکور وتعداددفعات بروز آنها دریک فاصله زمانی معین بصورت آماری جمع آوری گردیده و با استفاده ازداده های بدست آمده به منظور بهینه بخشی نگاهداشت اقدام به تحلیل آنها شده است. دربحث تحلیل داده ها ازنمودارهای کنترلی برای توصیف یافته های این تحقیق استفاده شده وبا بکارگیری وبهره برداری از متدهای آماری راهکارهائی ،جهت حذف وکاهش مشکلات ومعایب اصلی عملکرد سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیک وبهبودوضعیت و نگهداری ماشین آلات ارائه گردیده است.