سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عباس طرهانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

استفاده بهینه از منابع اب و خاک و نیز جلوگیری از هدررفت آن به دلیل محدودیت منابع موجود برای دستیابی به اهداف توسعه امری ضروری است با این وصف یکی از مهمترین اهداف موضوع ابخیزداری حفاظت از اب و خاک می باشد برای رسیدن به اهداف ابخیزداری بایستی به نقش مشارکت ابخیزنشینان و روستائیان توجه داشت که به نوعی محور توسعه در روستایی به شمار می رود در حقیقت میزان مشارکت مردم در اجرای تمام برنامه ها از جمله پروژه های مدیریت اب و خاک عامل اصلی و تعیین کننده در موفقیت وعدم موفقیت خواهد بود چه بسا در اکثر حوزه های ابخیز مدیریت صحیح و جود دارد اعتبار کافی هست اما اجرای برنامه ها با چالش و مشکل روبرو هست این مقاله به بررسی تلاش و تجربه جهادگران مدیریت جهادسازندگی حوزه شهرستان خرم اباد پرداخته که در قالب یک پروسه ۵ ساله شامل مدیریت خوب مشارکت برانگیخته توام با اگاهی روستائیان حوزه ابخیز ریمله و اجرای درست و به موقع پروژه سبب شده است حوزه ابخیز ریمله با ۷ روستا از وضعیت فرسایشی و مشقت بار با حوزه ای اباد و رو به توسعه تبدیل شود تجربه موفق دراین حوزه نیاز به معرفی دارد.