سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا عابدینی – شرکت ایران یاسا تایر واربر- واحد تکنولوژی و تحقیقات

چکیده:

ریکلم رابر بوتیلی یکی از گونه های مهم ریکلم رابر است که عمدتا از تیوبهای بوتیلی ضایعاتی و به روش دایجستر اصلاح شده تهیه می شود. این نوع ریکلم به جهت اختلاف قیمت قابل مالحظه با بوتیل رابر و همچنین ویژگی های عملکردی و فرآیندی بسیار مثبت آن، به خوبی می تواند در آمیزه های تیوب بوتیلی به عنوان راهکار مناسبی در جهت قیمت محصول مورد استفاده واقع شود. در این راستا در پروژه ی حاضر تلاش شده است تا امکان مصرف ریکلم رابر تاثیر آن بر خواص آمیزه ی تیوب مورد بررسی قرار گیرد.