سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم جلالی فراهانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
شادی تقوی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خصوصیات نوری، الکترونیکی و شیمیایی نانو ذرات طلا سبب شده که از نانوذرات طلا برای تهیه ابزارهای فوتوالکترونیکی، سنسورهای بیوشیمیایی، مواد مقاوم به خوردگی و کاتالیستها استفاده شود . در این مقاله اثر مواد افزودنی ظریف کننده بر اندازه و شکل نانوذرات طلا به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی بررسی میشود . با اضافه کردن مواد افزودنی ظریف کننده مکانیزم جوانه زنی و رشد به صورت لحظهای رخ داده و در نتیجه اندازه ذرات ریزتر و ظریفتر شدهاند و توزیع اندازه ذرات و توزیع فاصله بین ذرات یکنواختتر شده است و خاصیت کاتالیستی نانو ذرات طلا در محلول KOH نیز بهبود یافته است .