سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید علیرضا موحدی نائینی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پتاسیم فراوان ترین عنصر غذایی موجود در عمق ۱۵ سانتی متری بخش رویین خاک میباشد که علاوه بر وظایف فیزیولوژیکی بسیار مهمی که گیاه به عهده دارد ، در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی نیز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . برای ارزیابی قابلیت استفاده پتاسیم خاک و مدیریت مصرف کود منحنی های کمیت – شدت (Q/I) مفید میباشد . این بررسی جهت تعیین رابطه کمیت – شدت پتاسیم و بدست آوردن پارامترهایی مانند پتاسیم به سهولت قابل تبادل ، پتاسیم به سختی قابل تبادل ، نسبت فعالیت پتاسیم و ظرفیت بافری بالقوه خاک و ضرایب همبستگی بین این پارامترها و خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه های خاک ۳۰-۰ سانتی متر خاک دانشکده کشاورزی گرگان و لورک اصفهان و تاثیر اصلاح کننده زئولیت به منظور مقایسه و ارزیابی دقیق تر وضعیت پتاسیم در دو نوع خاک با بافت یکسان و منشا متفاوت اجرا شد .