سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا رحمانی –

چکیده:

اسفاده از مواد معدنی به خاک (مواد اصلاحی ) که دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بوده و یا شرایط را برای جذب عناصر غذایی موجود در خاک فراهم میکنند میتوانند بر مقادیر فوق تاثیر بسزایی داشته باشند . انتخاب ماده ماده اصلاح کننده بستگی به تاثیر نسبی آن در احیای خاک رشد گیاه و همچنین قیمت ماده اصلاحی و زمان مورد نیاز جهت اصلاح خاک دارد . نتایج نشان میدهد که آمونیوم سبب رها سازی پتاسیم شده است . هدف این پژوهش کاربرد معادلات سینتیکی و تاثیر غلظت های مختلف آمونیوم در بررسی سرعت رها شدن پتاسیم تبادلی در سوسپانسیون های رقیق در زئولیت در شرایط ایزوترمال محیط آزمایشگاهی در مدت زمان ۲ تا ۱۸۰۰ ساعت و همبستگی ثابت های سرعت رها شدن معدلات با غلظت های مختلف آمونیوم بود .