سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان پورنیک – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمود مهرپرتو – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

محدوده اکتشافی شرف اباد – هیزه جان با وسعت تقریبی ۱۵کیلومتر مربع ، در ۳۰ کیلومتری شمال باختر ورزقان، در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. بخش اعظم رخنمون های محدوده مورد مطاعه را سنگ ها یآذر آواری – آتشفشانی ائوسن بالایی با ترکیب حد واسط تا اسیدی تشکیل میدهند که قدیمی ترین واحدهای رخنمون یافته در این محدوده می باشند. کانی سایز در ای محدوده توسط گسل ها و زون های گسلی کنترل شده است. در این مرحله از تحقیق در حدود ۲۱ رخنمون، رگه و زون کانی سای طلا در محدوده شناسایی شده است. مهمترین کانی تشکیل دهنده رگه ها و زون های کانی سازی کوارتز و نیز مهم ترین کانه های تشکیل دهنده آنها، پیروتیت، پیریت، کوبانیت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت و طلا می باشد. ساخت و بافت بیشتر رگه ها و زون های کانی سازی از نوع برشی است.
دگرسانی فراگیر در محدوده مطالعاتی دگرسانی پروپیلیتی است دگر سانی گرمابی در حاششیه رگه ها شامل سلیسی شدن، آرژیلیکی شدن وسریستی شدن می باشد بیشترین عیار طلای اندازه گیری شده در محدوده ۳۰ گرم ددر تن (ppm) و مربوط به بخشی (به طول ۱ متر) از یک رگه سیلیسی با ضخامت ۶ متر است طلا توسط سیال کانه داری که به طور عمده دارای گوگرد احیایی بوده، حمل و در شرایط اکسیداسیون و کاهش فعالیت سولفور ته نشست شده است.رگه ها و زون های کانی سازی در این محدوده از نوع سولفیدی زاسیون پایین با سنگ میزبان آتشفشانی است و از این چهن بسیار شبیه به ذخایر اپی ترمال شاخص می باشد.